Ansøgning om optagelse af artister

Her kan du søge om optagelse i Din faglige A-kasse som artist. Du kan også søge overflytning fra en anden a-kasse.

Ansøgning om medlemskab

Din faglige A-Kasse

I arbejdsløshedskassen har man ret til at blive optaget som medlem, hvis du opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Jeg er lærling og har uddannelsesaftale med en virksomhedJeg er nyuddannet og ledigJeg er nyuddannet og i arbejde som lønmodtagerJeg er lønmodtagerJeg arbejder som selvstændigJeg er ledigJeg er gået på efterlønJeg er værnepligtig, borgmester, rådmand eller lign.

Du kan kun blive optaget som ledig i vores a-kasse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse.

Som selvstændig kan du kun bruge denne elektroniske optagelse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en anden a-kasse, så vil vi i stedet bede dig om at udfylde en særlig optagelsesblanket.

Denne blanket kan desværre ikke indsendes elektronisk. Print, udfyld og send den til:

BFA
Nyropsgade 14
1602 København V
Telefon: +45 36 38 34 00
E-mail: info@bf-a.dk

JaNej

Du opfylder desværre ikke umiddelbart betingelserne for at blive fritaget for at betale kontingent. Kontakt evt. a-kassen og hør nærmere.

JaNej

Du opfylder desværre ikke umiddelbart betingelserne for at blive fritaget for at betale kontingent. Kontakt evt. a-kassen og hør nærmere.

JaNej
JaNej

Kontakt venligst Kommunikation og Sprog, hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående udsagn. Telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

For praktiserende translatører gælder særlige regler. Kontakt venligst Kommunikation og Sprog på telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

JaNej
JaNej

Kontakt venligst Kommunikation og Sprog, hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående udsagn. Telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

I arbejdsløshedskassen har man ret til at blive optaget som medlem, hvis du opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Du kan kun blive optaget som ledig i vores a-kasse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse.

Som selvstændig kan du kun bruge denne elektroniske optagelse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en anden a-kasse, så vil vi i stedet bede dig om at udfylde en særlig optagelsesblanket.

Denne blanket kan desværre ikke indsendes elektronisk. Print, udfyld og send den til:

FAK
Nyropsgade 14
1602 København V
Telefon: +45 36 38 34 00
E-mail: info@fa-k.dk

For praktiserende translatører gælder særlige regler. Kontakt venligst Kommunikation og Sprog på telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.